Prijzen

Corona Up-date 14.03.2020 tot 04.04.2020: 

Ons familiaal hotel bijft gedurende de gedeeltelijke lock-down open: 

Hotel gasten kunnen steeds genieten van hun ontbijt op de kamer. Daar het niet meer kan doorgaan in de ontbijtzaal. 

Dank voor uw begrip; 

 

Algemene verkoopsvoorwaarden: 

1) Onderhevige Voorwaarden maken intergraal deel uit van de hotelovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. 

2) De prijsoffertes vanwege De Hotelhouder zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintennis.

3) De dienstverrichtengen geschieden op de vestigingsplaats van de Hotelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. 

4) Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvraard worden wanneer ze niet schriftelijk bij de Hotelhouder toegekomen binnen de 2 dagen na in checken. 

5) De betaling: 

De Hotelhouder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaing te vragen. dit is niet terug vorderbaar bij vroegtijdig vertrek. 

Indien de Hotelhouder vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastegelegd. 

De Hotelrekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar. 

In geval van gedeeltelijke betwisting van de Hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden. 

Tenzij anders bepaald heeft de Hotelhouder geenzins de verplichitng tot aanvaarden van cheques, dividenden, kreditkaarten of andere uitgestelde betalingbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het hotel gevestigd is. 

De ontractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijlk werd bepaald, waardoor deze kosten ten latse van de Klant worden gelegd. 

6) Alle betwistingen voorkomende uit de ze overeenkomst worden geslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de Hotlehouder. 

7) BE0821 997 301